Zalecenia stosowania olejków eterycznych

Istnieją określone zalecenia bezpiecznego stosowania olejków eterycznych opracowane przez Dr Davida Hilla. Nie należy przekraczać określonych ilości zalecanych do stosowania z uwagi na ograniczoną zdolność komórek organizmu do metabolizowania. Kolumna ‘Odpowiednia ilość’ zawiera informacje o całkowitej ilości olejku, jaką można zażyć w danym momencie. Ta ilość może być powtarzana co 4-6 godzin, nie powinniśmy też przekraczać maksymalnych ilości na dobę ‘Max / 24h’. Zastosowanie ‘Wewnętrznie’ odnosi się do przyjmowania olejków eterycznych w kapsułce. Użycie ‘Doustne’ dotyczy olejków eterycznych przyjmowanych w wodzie, z innym płynie lub pod język. Nie ma rekomendacji ilości do użytku ‘Aromatycznie’, ponieważ zależy to w dużej mierze od wielkości pomieszczenia i innych zmiennych. Jak zawsze, najlepsze jest zachowanie umiaru

Jak stosować olejki eteryczne (maksymalne zalecenia dawkowania)